Conclusies van de uitzendbranche 2018 deel II

In de Uitzendmonitor van 2018 is onderzocht in welke regio’s de meeste uitzendkrachten werken. Zoals te zien is op onderstaande kaart, is er in onze regio veel behoefte aan flexibele inzet van personeel. Dit heeft vooral te maken met de economische activiteiten zoals de logistieke branche, industrie en land- en tuinbouw. Door de aantrekkende economie is het aantal uitzendkrachten de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

In onderstaande grafiek vind je de sectoren waarin uitzendwerk te vinden is. Zoals WENA al merkt bij haar werkzaamheden is de industrie (24%) nog steeds de grootste sector. Vervoer en opslag (12%) heeft de afgelopen jaren een enorme stijging doorgemaakt.